Spolek rodičů       

                                      

Při naší mateřské škole pracuje Spolek rodičů. Je to dobrovolné sdružení rodičů a zákonných zástupců dětí. Aktivně spolupracují a spolupodílí se na aktivitách a příznivém chodu MŠ. Usilují o spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči, učitelkami a vedením MŠ. Každý školní rok si rodiče volí zástupce ze svých řad, kteří jsou později v kontaktu se školkou. Tlumočí nápady, požadavky a připomínky za ostatní rodiče a společnými silami se snažíme potřebné realizovat a nežádoucí odstranit.

Spolek rodičů byl zapsán u Krajského soudu v Ostravě dne 23.10.2017 a nahradil tzv. Unii rodičů, která působila v MŠ v minulých letech.

                                             

FOND SPOLKU RODIČŮ
- je tvořen  darem  rodičů  všech dětí, které docházejí do naší mateřské školy a na školní rok 2018/2019 činí  500,- Kč na jedno dítě
- je veden odděleně od účetnictví mateřské školy
- jak je s financemi  fondu nakládáno, mají možnost rodiče vidět  v rámci vyúčtování na konci  každého školního roku,  během roku pak kdykoli na požádání                 


                                        

VYUŽITÍ FONDU SPOLKU RODIČŮ

- nákup hraček do jednotlivých tříd na Vánoce i behěm roku, nákup knih, sportovních potřeb, výtvarných potřeb, odrážedel, kol, míčů, hraček na písek, vybavení zahrady herními prvky, občerstvení na různé akce s dětmi, dekorace do MŠ....

 

 

Členky Spolku rodičů pro školní rok 2018/2019    

třída Sluníčko: p. Kuchařová, p. Biskupová 

třída Květinka: p. Česlarová, p. Skalická

třída Medvídek: p. Pešáková

třída Kašpárek: p. Dezortová, p. Kohutová