Školní vzdělávací program na tento školní rok má název:

                        

                      "STROM POZNÁNÍ"

                                                  

Témata na školní rok společná pro všechny třídy:

Září          -   Setkání u stromu

Říjen        -   Úrodný strom

Listopad  -   Usínající strom

Prosinec  -   Rozzářený strom

Leden      -   Strom pod bílou peřinou                                                        

Únor        -   Pohádkový strom

Březen    -   Strom se probouzí

Duben     -   Zelenající se strom

Květen    -   Kvetoucí strom

Červen    -   Strom radosti

V každé třídě připravují pro děti paní učitelky třídní vzdělávací program, který vychází ze ŠVP  a  respektuje věkové složení třídy, individuální potřeby, zájmy, záliby a zaměření dětí. O třídním programu a pořádaných akcích pro děti jsou rodiče průběžně informováni na nástěnkách  v šatně své třídy a na těchto stránkách. Metody a formy práce jsou také uzpůsobeny dětem ve třídě, jejich zvláštnostem, požadavkům, pedagogickému stylu učitelek.

Každému dítěti vytváří paní učitelky na třídě během roku  portfolium,  které obsahuje záznamový arch o postupném vývoji dítěte, pracovní listy, grafomotorické listy, výtvarné práce, sešit s diagnostikou postavy, fotografie....