Školní jídelna 

         

          KVALITNÍ A PESTRÁ STRAVA - ZÁKLAD ZDRAVÍ NAŠICH DĚTÍ!

Jídelníček: 27.-31.5.2019   

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ SMETANOVA 1000 - ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

 

Po dobu docházky do mateřské školy je každé dítě vedeno v databázi školní jídelny a přihlášeno ke stravování /svačina, oběd, svačina/. Dětem, které navštěvují předškolní zařízení, je strava poskytována za cenu potravin. Pokud jde dítě po obědě domů, vyzvedne si rodič při odchodu z MŠ odpolední svačinu v suterénu v kuchyni.

Odhlášky obědů si zařizují zákonní zástupci sami:                                                                                                                  osobně zápisem do knihy odhlášek, která je umístěna na chodbě u východu z MŠ nebo

 telefonicky na čísle 595 178 815 do 8:00 hod. ráno v pondělí, další dny do 12.00 hod. vždy den dopředu, jinak se stravné započítává.                                                                                                                                                                                   První den nemoci si mohou zákonní zástupci oběd vyzvednout do nosiče a to v suterénu jídelny od 11.00 hod. do 11.30 hodin, pokud tak neučiní, zbylé obědy jsou rozdány strávníkům /přítomným dětem/.

Po dobu nepřítomnosti v MŠ nemá dítě na stravování nárok.

Pokud dítě odhlásíte ze stravy na následující den po dvanácté hodině telefonicky nebo  napíšete odhlášku do sešitu, nebude strava již odhlášena a oběd propadá. 

Ranní svačina se podává průběžně ve třídách od 8.00 do 9:00 hodin

Oběd od 11:15 do 12:15 hod. v jídelnách v suterénu MŠ.

Odpolední svačina se podává průběžně ve třídách od 13.45  do 14.15 hodin

Jídelní lístek na celý týden se pravidelně vystavuje na  nástěnce školní kuchyně u hlavního vchodu, v  šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách naší mateřské školy.

 

Školné na měsíc za každé dítě je 400,- Kč

Ceny stravného včetně pitného režimu od 1.1.2016

                             Děti do 7 let                        Děti od 7 let

Přesnídávka              7,-Kč                                     8,-Kč

Oběd                       18,-Kč                                  20,-Kč

Odpol. svačina          7,-Kč                                     7,-Kč

Celkem                   32,-Kč                                   35,-Kč  

 

Úhrada stravného:

Stravné je vybíráno bezhotovostně tzv. inkasní platbou a to 13. den v měsíci.

Opakované nezaplacení v termínu, může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Odhlašování dětí a vše spojené se stravováním řešte výhradně s vedoucí stravování Lupíkovou Renátou.

 

 

 

 Povolení k inkasu pro rodiče.docx (2433)

 

 

 

                                                                                                                                      

Stravovací návyky dětí

 

 

 

Do zařízení MŠ si děti přináší výživové zvyklosti svých rodičů. Často tak odmítají některá zdravá jídla (čočku, špenát, fazolové lusky, rajčata, dušenou mrkev, ryby a jiné), protože je doma nepřipravují. V našich rodinách jsou často konzumovány pokrmy, které svým složením, nebo úpravou neodpovídají dětskému věku. Konzumují se pokrmy, které obsahují hodně tuků a sacharidů, solí, či koření apod. Podceňuje se i kultura stolování, zjednodušuje se používání příborů, nepoužívají se ubrousky, jí se v pracovním oděvu, nebo nezávisle, jeden na druhém členu rodiny. Odlišnost prostředí mateřské školy a rodiny může u dítěte vyvolávat adaptační potíže. K těm samozřejmě patří i nutnost dítěte jíst nový pokrm, bez možnosti dalšího výběru.V zájmu dítěte, rodiny a mateřské školy je proto důležitá spolupráce. Má-li rodina odlišný názor na výživu dítěte, může vzniknout problém. Zvláště tehdy, pokud matka ihned po nástupu dítěte do školky důrazně „poučí“ učitelku, co dítě jí a co jíst nebude, ačkoliv se jedná o zdravé dítě, které nemá žádná dietní omezení, nebo zdravotní potíže. Matka (rodina) pomůže dítěti nejlépe tím, že dítě na školku včas připraví. Seznámí se s jídelníčkem ve školce, případně doma již předem vyzkouší pokrmy, které se ve školce vaří. Dětem většinou lépe chutná v dětském kolektivu. V mateřské škole často sní i to, co doma odmítají.

        Mateřská škola vychovává mladou generaci tak, aby byla zdravá a schopná dalšího vývoje. Školní stravování by mělo být součástí tohoto procesu.

Děkujeme a těšíme se na Vaši spolupráci s MŠ