Informace o naší mateřské škole

                                

Provozní doba:  6.30 - 16.00 hodin

Kapacita mateřské školy:    89 dětí


Telefon MŠ Smetanova:     595 178 814

E-mail MŠ Smetanova:       skolkafrydlant@seznam.cz                

Telefon ŠJ Smetanova:      595 178 815

E-mail školní jídelna:          sj.smetanova@seznam.cz


Jsme odloučeným pracovištěm mateřské školy Janáčkova.
Zřizovatelem je město Frýdlant n.O.

 

 

Název: Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace   

Telefon MŠ Janáčkova: 595 178 810                                      E-mail MŠ Janáčkova: skolkajanackova@tiscali.cz             

Právní forma: příspěvková organizace

Ředitelka: Hiklová Jindra


Mateřská škola Smetanova je dvoupodlažní  budova a nachází se v blízkosti centra města, v klidné bytové zástavbě s možností příjemných vycházek do blízké přírody,  k řece Ostravici, do okolních lesů....
Budova stojí v rozlehlé zahradě s množstvím osázené zeleně, s okrasnými keři, ovocnými, jehličnatými a listnatými stromy, s bylinkovým záhonkem. Zahrada tak umožňuje dětem  přímý kontakt s přírodou, pozorování přírodních jevů, živočichů, bádání, experimentování, děti získávají základní poznatky a vědomosti o ekologii a ochraně přírody. Je také dobře vybavena  herními prvky - skluzavkami, houpačkou, lanovou pyramidou, pružinovými houpadly, skákacím panákem, průlezkami, lany na šplhání, dřevěným vláčkem, travnatým fotbalovým hřištěm, dřevěným domečkem, 3 pískovišti, pocitovým chodníčkem, tabulemi na kreslení křídami. Celoročně zahradu  využíváme pro sportovní vyžití dětí, volné hry, odpočinkové aktivity, akce s rodiči.
    V suterénu MŠ máme vlastní, dobře vybavenou  školní kuchyň a 2 jídelny pro děti i zaměstnance. Pracovnice školní jídelny pečují o zdravou výživu, která výrazně ovlivňuje duševní  a tělesnou pohodu dětí. Je poskytována pestrá a vyvážená strava, která je doplněna každý den  o čerstvou zeleninu a ovoce. Pitný režim je zajištěn po celý den na třídách i venku  při pobytu dětí na zahradě.
     Děti jsou v mateřské škole rozděleny do čtyř tříd - Sluníčko a Květinka - přízemí, Kašpárek a Medvídek - 1. patro.V průběhu celého školního roku připravujeme pro děti nejrůznější akce - besedy, exkurze, divadelní představení, karneval, barevné dny, pasování předškoláků, předplavecký výcvik pro předškolní děti, sportovní programy, tvořivé dílny s rodiči, Mikulášskou a vánoční besídku, navštěvujeme dopravní hřiště, městskou knihovnu, spolupracujeme se základními školami ve  městě........
     Provoz naší mateřské školy byl zahájen již v roce 1962. Proto budova vzhledem ke svému stáří postupně prodělává změny. Máme vyměněna okna, novou střechu, chodník, byl proveden barevný venkovní nástřik, postaven zahradní domeček na hračky.
 
Naším záměrem je dovést děti na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy kompetencí  důležitých pro jeho další rozvoj, učení, pro život a vzdělávání.