Informace pro rodiče

-------------------------------------------------------------

Výsledek obrázku pro obrázky sluníčka

 

-------------------------------------------------------------

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

-nedávejte dětem do MŠ nevhodné, nebezpečné hračky, žvýkačky a jídlo

-na začátku školního roku dostávají zákonní zástupci zdarma 1 čip, kterým si mohou otevírat vchodové dveře do mš. Pokud by měli zájem o další čip, mohou si požádat ve své třídě, zaplatí zálohu 100,- Kč. Při ztrátě čipu je účtováno 100,- Kč.
V době   9.00 - 11.00 hodin  - řízená činnost s dětmi a
              12.45 - 13.45 hodin  - odpočinek dětí
 je vchod do MŠ uzamčen, nelze otevřít čipem, rodiče zvoní na svou třídu.

-rodič vždy předává dítě učitelce, doba příchodu je orientačně dána  do 8.30 hod.

-z MŠ vyzvedává dítě rodič, pokud vyzvedává jiná pověřená osoba nutno nahlásit p. učitelce ve třídě, vypsat pověření

-veškeré  informace o akcích třídy /divadlo, kino, beseda..../ sledujte pravidelně  na nástěnce v šatně třídy nebo na www. stránkách MŠ

-pokud vyzvedáváte dítě po obědě, domluvte si s p. učitelkou čas, kdy je nejvhodnější pro dítě přijít, každá třída chodí na oběd v  jinou dobu, nezapoměňte si vyzvednout  při odchodu odpolední svačinku v kuchyni

-do MŠ mohou chodit děti zcela zdravé, učitelky mají právo v zájmu ostatních dětí, nepřijmout dítě nachlazené nebo s  infekčním   onemocněním a vyžadovat od rodičů  potvrzení pediatra

-rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině